Akullore.COM
Keni llogari? Hyni

Faqja me e Embel ne Internet!

)

Takimi i termave dhe kushteve të faqes në internet Ky dokument i termave dhe kushteve u krijua për faqet e internetit të takimeve të bazuara në pajtim. Dispozitat e veçanta në lidhje me takimet përfshijnë klauzola që kërkojnë që profilet personale të jenë të sakta dhe të azhurnuara dhe mohimin e përgjegjësisë në lidhje me sjelljen e përdoruesve të tjerë të faqes në internet, qoftë brenda ose jashtë faqes së internetit. Natyrisht, operatori i faqes në internet nuk është në gjendje të garantojë që profilet e përdoruesve të tjerë do të jenë të saktë. Për të mbrojtur modelin e biznesit dhe përdoruesit e bazuar në pajtim, një klauzolë në termat dhe kushtet i ndalon përdoruesit të publikojnë informacionin e kontaktit, përveç kur lejohet shprehimisht ta bëjnë këtë nga faqja e internetit. Dokumenti përfshin gjithashtu klauzola të hollësishme që mbulojnë, ndër të tjera: të drejtat e përdoruesve për të përdorur faqen e internetit; përdorime të pranueshme; Llogaritë e përdoruesve; përfitimet e parapaguesit; tarifat dhe pagesat; Anulimet dhe rimbursimet e shitjeve në distancë, garancitë dhe detyrimet, shkelje të kushteve, dhe zbulimet ligjore..